1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. DAISY κειμένου
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Πειραιά
  5. Συμπιεσμένο αρχείο ZIP το οποίο περιέχει αρχεία ήχου σε μορφή wav
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Ν 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής