1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2006
  4. 552 σελίδες
  5. Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας : Γενικής γραμματείας νέας γενιάς ; 42.
  6. 9607138333