1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καραμανωλάκης, Βαγγέλης Δ.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2006