1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Μπίρης, Γιάννης Α.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα, 2018