1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σοφιανός, Κώστας
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1997