1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πανταζής παύλος
    1. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα (Εκδοτικός οργανισμός), 2004