1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Ομάδα φιλοσοφίας παιδιών-εφήβων "συν Αθηνά" (Μη κυβερνητική οργάνωση)
    1. Χατζοπούλου, Κατερίνα Δ.
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Καβάλα: Σαΐτα (Εκδοτικός οργανισμός), 2017