1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπανούτσος, Ευάγγελος Π., 1900-1982
  3. Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη 1974
    1. Αθήνα, Ιωάννινα: Δωδώνη (Εκδοτικός οργανισμός), 1974