1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μηλίτση Νίκα, Αναστασία | Θεοφιλοπούλου Στεφανούρη, Χριστίνα
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Καλαμάτα: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ΓΑΚ. Αρχεία Νομού Μεσσηνίας, 2010
  6. Καλαμάτα
  7. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ΓΑΚ. Αρχεία Νομού Μεσσηνίας
  8. 2010
  9. 198 σελίδες : εικόνες, φωτογραφίες
  10. 9789608613768