1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Διεθνές Συνέδριο Μουσειολογίας (2ο : 2004 : Μυτιλήνη, Ελλάδα) (Συνέδριο)
  1. Μπούνια, Αλεξάνδρα
  2. Οικονόμου, Μαρία
  3. Νικονάνου, Κλεονίκη
  4. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Εκδόσεις "Καλειδοσκόπιο" (Εκδοτικός οργανισμός)
  1. Προλογικό σημείωμα

   η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτισμικής κληρονομάς. διαχείριση, εκπαίδευση, επικοινωνία.

   εισαγωγή

   ενότητα 1: ο ρολού του μουσείου στη σύγχρονη εποχή

   μουσειακές πρακτικές

   αρχαιολογικά μουσεία και νέες τεχνολογίες

   ενότητα 2: μουσειακή διαχείριση και νέες τεχνολογίες: νέα μοντέλα και στρατηγικές οργάνωσης και λειτουργείας

   ενότητα 3: μουσείο και εκπαίδευση

   εκπαιδευτικά προγράμματα

   ενότητα 4: μουσείο και ερμηνεία

   εκθέσεις και νέες τεχνολογίες

   ενότητα 5: θέματα πολιτιστικής κληρονομάς

   ενότητα 6: πολιτισμική πληροφορική και εικονική πραγματικότητα

   ενότητα 7: μουσείο και διατήρηση

   ενότητα 8: μουσεία και χώρος

   ενότητα 9: περιλήψεις ανακοινώσεων

   ενότητα 10: αναρτημένες ανακοινώσεις

   ενότητα 11: περιλήψεις ανακοινώσεων τοίχου

   Politeianet