1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Dornbusch, Rudiger
  2. Fischer, Stanley
  1. Ανδροβιτσανέας, Χρήστος
  2. Πανταζίδης, Στέλιος
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Κριτική, 1993
  1. 1. Εισαγωγή -- 2. Εθνικοί λογαριασμοί -- 3. Εισόδημα και δαπάνες -- 4. Χρήμα, τόκος και εισόδημα -- 5. Δημοσιονομική πολιτική, εκτόπιση του ιδιωτικού τομέα και συνδυασμοί πολιτικών -- 6. Διεθνείς οικονομικές διασυνδέσεις -- 7. Συνολική προσφορά και συνολική ζήτηση: εισαγωγή -- 8. Κατανάλωση και αποταμίευση -- 9. Επενδυτική δαπάνη -- 10. Η ζήτηση χρήματος -- 11. Η κεντρική τράπεζα, το χρήμα και οι πιστώσεις -- 12. Σταθεροποιητική πολιτική: προοπτικές και προβλήματα -- 13. Συνολική προσφορά: μισθοί, τιμές και απασχόληση -- 14. Πληθωρισμός και ανεργία -- 15. Σχέση αντίθεσης πληθωρισμού και ανεργίας -- 16. Δημοσιονομικά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος -- 17. Χρήμα, ελλείμματα και πληθωρισμός -- 18. Μακροοικονομική: η αλληλεπίδραση των γεγονότων και των ιδεών -- 19. Μακροχρόνια μεγέθυνση και παραγωγικότητα -- 20. Προσαρμογή και αλληλεξάρτηση στη διεθνή οικονομία.

   library.panteion