1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σαΐτης, Χρίστος Αθ.
    2. Αλεξόπουλος Νικόλαος Π.
    3. Παπαδάτου Ευαγγελούλα Α.
    1. Αθήνα: Ad Libitum (Εκδοτικός οργανισμός), 2019