1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Βούλγαρης, Γιάννης (1951-)
  2. Ελληνική
    1. Πολιτικά κόμματα -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας
    2. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1974-
Εξώφυλλο έκδοσης