1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους - Πέμπτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2014
  5. Αρχείο σε μορφή pdf χωρίς επεξεργασία, όπως δόθηκε από εκδότη.
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Ν 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής