Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους - Πέμπτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2014»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  5. Αρχείο σε μορφή pdf χωρίς επεξεργασία, όπως δόθηκε από εκδότη.
  6. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 Α ν.2121/1993 και την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 (ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007) και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη από την οριζόμενη στο άρθρο 5, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993 (α. 7 παρ. 3 ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546)
  7. Με περιορισμούς αναπαραγωγής