1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σαββαΐδης, Πάρις Δ.
  2. Υφαντής, Ιωάννης
  3. Δούκας, Ιωάννης
 2. 2010
 3. Ελληνική
  1. Γεωδαισία
  2. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
  3. Τοπογραφία