1. Πρόσωπο
  2. 1932
  3. 2014
Φωτογραφία προσώπου