1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Μαργαρίτης, Λάμπρος
  2. 1997
  3. Ελληνική
    1. Ποινική δικονομία -- Ελλάδα