1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2002
 4. 266 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 5. Κοινωνικές επιστήμες
 6. 9604608207
 7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης323.3409495 ΠΑΝ
  1. Πρόλογος

   Εισαγωγή

   Η συσχέτιση δημοκρατίας και φύλου

   Μειωμένη γυναικεία παρουσία στις δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων

   Το έμφυλο υποκείμενο ως πολίτης

   Φύλο, δημοκρατία, ουτοπία

   Συμπερασματικές παρατηρήσεις

   Παράρτημα: φύλο και δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα: αριθμοί, ποσοστά, πραγματικότητες

   Βιβλιογραφία

   Ευρετήριο

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης