1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2003
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης