Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο της Λογοτεχνίας : διαθεματικές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση βιβλίων και ποιημάτων : εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό - Πρώτη έκδοση. - Καβάλα: Σαΐτα (Εκδοτικός οργανισμός), 2014

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Παπαδημητρίου, Άρτεμις
  3. Πρώτη έκδοση
    1. Καβάλα
    1. Σαΐτα (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 2014