Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος. Στοιχεία εδαφομηχανικής

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος
    2. Γεωργιάδης, Μιχάλης
  2. 2009
  3. Ελληνική
    1. Εδαφομηχανική
Εξώφυλλο έκδοσης