Κανόνες και αντινομίες στην πολιτική - Ανατύπωση Δεύτερς έκδοσης. - Αθήνα: Πόλις, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, (1944-2004)
 3. Ανατύπωση Δεύτερς έκδοσης
  1. Αθήνα
  1. Πόλις
 4. 2010
  1. εισαγωγή

   ι. πολιτικοί κανόνες, μορφές ιδιοποίησης και φυσικό δίκαιο

   ιι. η ανάδειξη της νεωτερικής θεωρίας της πολίτικης

   ιιι. θεμελιώσεις και αντινομίες της κανονιστικής παράδοσης στην πολιτική σκέψη

   διαλεκτική, υλισμός, επανάσταση και πάλι;

   φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία; μεταλλαγές και μετατοπίσεις μιας προβληματικής σχέσης

   ορθολογισμός και αξιολογία στην κοινωνική θεωρία

   πίνακας πρώτων δημοσιεύσεων

   ευρετήριο ονομάτων

   ευρετήριο θεμάτων

    

   Politeianet
Εξώφυλλο έκδοσης