Μηχανική ρευστών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Πρίνος, Παναγιώτης
  2. 2014
  3. Ελληνική
    1. Μηχανική των ρευστών -- Μελέτη και διδασκαλία
Εξώφυλλο έκδοσης