Μηχανική ρευστών : ασυμπίεστα ρευστά : θεωρία, ασκήσεις - Ανατύπωση διορθωμένη. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη (Εκδοτικός οργανισμός), 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πρίνος, Παναγιώτης
 3. Ανατύπωση διορθωμένη
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Ζήτη (Εκδοτικός οργανισμός)
 4. 2016
  1. Εισαγωγή, Ιδιότητες ρευστών -- Υδροστατική -- Στοιχειώδης Δυναμική των Ρευστών, Η εξίσωση Bernoulli -- Κινηματική του ρευστού -- Ανάλυση της ροής σε όγκο ελέγχου -- Διαφορική ανάλυση της ροής, Εξισώσεις Navier-Stokes -- Διασταλτική ανάλυση, ομοιότητα και μοντελοποίηση -- Στρωτή και τυρβώδης ροή σε σωλήνες -- Εξωτερικές ροές, Οριακή στοιβάδα.

  1. To βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών αλλά και άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών που διδάσκονται το μάθημα της Μηχανικής Ρευστών, το οποίο παρέχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για τα περισσότερα εφαρμοσμένα μαθήματα (Υδραυλική, Υδρεύσεις, Αποχετεύσεις) που σχετίζονται με τα ρευστά.
   Αποτελεί το αποτέλεσμα της πολυετούς διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του συγγραφέα στο αντικείμενο και γράφτηκε με την ελπίδα να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στους φοιτητές σε ένα τόσο ενδιαφέρον αλλά και σύνθετο επιστημονικό πεδίο.
   Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει όλα τα βασικά κεφάλαια για την κατανόηση των βασικών φυσικών εννοιών, την εφαρμογή των αρχών διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την περιγραφή χαρακτηριστικών ροών (σε σωλήνες και γύρω από αντικείμενα).
   Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των σχετικών φυσικών φαινομένων με την ελάχιστη απαραίτητη μαθηματική ανάλυση.
   Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγματα που αποσκοπούν στην κατανόηση των βασικών εννοιών και φαινομένων, δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων.
   Για τον ίδιο σκοπό στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων υπάρχουν λυμένες ασκήσεις.
   Στο τέλος κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνονται ασκήσεις για λύση, συναφείς και σχετικές με το περιεχόμενό του, που θα βοηθήσουν σημαντικά τον φοιτητή στις εξετάσεις.

   BiblioNet
Εξώφυλλο έκδοσης