1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Strang, William Gilbert (1934-)
  2. 1993
  3. Αγγλική
    1. Άλγεβρες, Γραμμικές