Η νόσος ως μεταφορά : το AIDS και οι μεταφορές του - Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία (Εκδοτικός οργανισμός), 1993

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Sontag, Suzan (1933-2004)
  1. Ροζάνης, Στέφανος
  2. Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος
  1. Αθήνα
  1. Ύψιλον/Βιβλία (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 1993