1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Sontag, Suzan (1933-2004)
 2. Αγγλική
  1. Καρκίνος στη λογοτεχνία
  2. Κοινωνικές απόψεις
  1. Πατήστε εδώ
  1. Sontag, Suzan (1933-2004) [Συγγραφέας]. Illness as metaphor and AIDS and its metaphors