1. Πρόσωπο
  2. 16 Ιανουαρίου 1933
  3. 28 Δεκεμβρίου 2004