1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνιολογία (Έννοια)
    2. Μεθοδολογία και τεχνολογία έρευνας (Έννοια)