Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης «Εισαγωγή στην οικονομική - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (Εκδοτικός οργανισμός), 2007»

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  5. Αρχείο σε pdf
  6. 269.67 MB
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4672/2020 - ΦΕΚ 48/Α/4-3-2020, με σκοπό τη χρήση του από εντυποανάπηρους/ες χρήστες/τριες και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 65επ. του ν. 2121/1993.
  8. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  9. Ήταν αρχείο jpg που μετετράπη σε pdf, οπότε διαβάζεται μόνο με μεγέθυνση, δεν έχει γίνει στο βιβλίο OCR (Optical Character Recognition). Το αρχείο pdf δεν είναι αναγνώσιμο από τα λογισμικά ανάγνωσης των εντυπο-ανάπηρων. Προστέθηκε μόνο για τους μερικώς βλέποντες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μεγέθυνσης για να βλέπουν το υλικό στον υπολογιστή σε μεγεθυμένη μορφή.