1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Παπαστάμου, Στάμος (1952-)
    2. Προδρομίτης, Γεράσιμος Π.
  2. Ελληνική
    1. Κοινωνική ψυχολογία
    2. Κοινωνικές απόψεις