1. Θέμα
    1. Παλαμάς, Κωστής (Πρόσωπο)
    2. Πολιτικές και κοινωνικές απόψεις (Έννοια)