1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2010
  3. Ελληνικά
    • Η αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης στην πρώιμη παρέμβαση έχει αναδειχθεί τα τελευταία έτη, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στη σφαιρική προσέγγιση των πολυδιάστατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα παιδί με εμπόδια και επιδιώκει τη μεταφορά γνώσης μεταξύ των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων με σκοπό την ανάπτυξη των βέλτιστων στρατηγικών παρέμβασης.

      Στο παρόν βιβλίο ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα παρουσιάζουν από διάφορα επιστημονικά πεδία σύγχρονες προσεγγίσεις, προγράμματα και εφαρμογές πρώιμης παρέμβασης στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της διεπιστημονικής προσέγγισης. Συνεπώς, το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο για τον καθένα, περισσότερο όμως για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, φοιτητές/φοιτήτριες και γονείς που είναι υποχρεωμένοι να κατανοούν, να προλαβαίνουν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

      Βιβλιονέτ