1. Θέμα
    1. Ατομικά δικαιώματα (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Περιοχή)