1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Καράγεωργας, Διον. Π.
 2. Ελληνική
  1. Βιομηχανία και κράτος
  2. Οικονομική
  3. Εξουσία (Κοινωνικές επιστήμες)
  1. 639165 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Biblionet
Εξώφυλλο του έργου