1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καράγεωργας, Διον. Π.
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 1977