1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Αβδελά, Έφη (1952-)
    2. Κουζέλης, Γεράσιμος Θ. (1953-)
    3. Ασκούνη, Νέλλη (1960-)
  2. 1997
  3. Ελληνική
    1. Ελλάδα