1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
    1. Αθήνα: Πεδίο, 2010