Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη : Έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης - Αθήνα: Πεδίο, 2010

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
    1. Αθήνα
    1. Πεδίο
  3. 2010