1. Θέμα
    1. Πολυτεχνείο (Έννοια)
    2. Κοινωνικές απόψεις (Έννοια)