1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Λιτσαρδοπούλου, Ναυσικά
  1. Αθήνα: Ι. Σιδέρης (Εκδοτικός οργανισμός), 2015
 3. 252 σελίδες, [36] σελίδες : πίνακες , εικόνες ; 23 εκατοστά
 4. 978-960-08-0673-1
 5. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 173-195) και ευρετήριο
  1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Εκπαιδευτικό ίδρυμα)Βιβλιοθήκη ΑΣΚΤ
  1. Η αναπαράσταση της πόλης.-- Θρησκευτική ζωγραφική.-- Ιστορικές σκηνές.-- Μυθολογικές σκηνές.-- Προσωπογραφίες.--Τοπιογραφίες.-- Νεκρές φύσεις, καθημερινές σκηνές, εσωτερικά.
  1. Η μονογραφία αυτή για τη ζωγραφική των Κάτω Χωρών κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα είναι μια αφήγηση που κατ' αρχήν στηρίζεται σε μια κοινή ερμηνευτική παραδοχή. Ότι μια ιστορική εποχή, που χαρακτηρίζεται ως ενιαία και σημαντική μέσα από τις ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους της, προσδιορίζει όλες τις πολιτισμικές εκφράσεις της. Ότι, με άλλα λόγια, ορισμένοι ιστορικοί άξονες είναι τα ορόσημα πάνω στα οποία βασίζεται κάθε έκφανση πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης και της εικαστικής παραγωγής. Η παρουσίαση αυτή, επομένως, παρακολουθεί το ιστοριογραφικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η τέχνη εγγράφει την ιστορία της περιόδου στην οποία ανήκει. Η ανά είδος, θεματική παρουσίαση αποσκοπεί να αναδείξει τα σημεία συνάντησης ανάμεσα στη ζωγραφική αφήγηση και σε πτυχές της ιστορικής «πραγματικότητας». Αντίστοιχα, η παράλληλη παρουσίαση της ζωγραφικής παραγωγής βορρά και νότου των Κάτω Χωρών στοχεύει να αναδείξει τα σημεία σύγκλισης ή απόκλισης από τα κεντρικά γεγονότα και τις κυρίαρχες ιδεολογίες. [Από τον πρόλογο σ. 13].

 6. 759'NL