Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις : άρθρα 336-353 ΠΚ - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός), 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Φυτράκης, Ευτύχης (1967-)
  2. Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Α. (1949-)
  1. Αθήνα
  2. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Σάκκουλα (Εκδοτικός οργανισμός)
 3. 2011
Εξώφυλλο έκδοσης