1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκοπετέας, Ιωάννης
 2. Ακαδημαϊκή συγγραφή
 3. 2015
 4. Αθήνα
 5. Ελληνική
  1. Σενάρια -- Τεχνική
  2. Τέχνες του θεάματος
  3. Κινηματογραφία
  4. Κινηματογραφικές ταινίες
  1. Αποθετήριο Κάλλιπος