1. Πρόσωπο
  2. Askouni, Kanella (1960-)
  3. Ασκούνη, Κανέλλα (1960-) [Αποδιδόμενο όνομα]
  4. 1960
  5. Λακωνία
  6. Greece