1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Guillochon, Bernard
  2. Kawecki, Annie (1944-)
  3. Venet, Baptiste
 2. 1993
 3. Γαλλική
  1. Διεθνής οικονομία
  2. Διεθνές εμπόριο
  3. Μακροοικονομική