1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αντωνοπούλου, Μαρία Ν.
  3. 2η έκδοση αναθεωρημένη
    1. Αθήνα [Εν Αθήναι]: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 1991