Θεωρία και ιδεολογία στη σκέψη των κλασσικών της κοινωνιολογίας - 2η έκδοση αναθεωρημένη. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 1991

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Αντωνοπούλου, Μαρία Ν.
  3. 2η έκδοση αναθεωρημένη
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός)
  4. 1991