1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική πολιτική (Έννοια)
    2. Οικονομικές απόψεις (Έννοια)