1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αισθητική (Έννοια)
    2. 20ός αιώνας (Γεγονός)