1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1929
  4. 2017
  5. Κοινωνιολόγος
  6. Κοινωνιολογία
Φωτογραφία προσώπου