1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γαλανάκης, Μιχάλης (1977-)
  2. Πεζηρκιανίδης, Χρήστος (1988-)
  3. Σταλίκας, Αναστάσιος.
 3. Πρώτη έκδοση
  1. Αθήνα: Τόπος (Εκδοτικός οργανισμός), 2017
  1. Βιογραφικά συγγραφέων -- Εισαγωγή -- Οι φιλοσοφικές βάσεις της ψυχομετρίας -- Οι μαθηματικές βάσεις της ψυχομετρίας --  Οι κοινωνικές βάσεις της ψυχομετρίας -- Οι απαρχές της ψυχομετρίας -- Τα βασικά αξιώματα της ψυχομετρίας -- Αξιοπιστία ψυχομετρικών εργαλείων -- Στάδια κατασκευής ψυχομετρικών εργαλείων - Ανάλυση παραγόντων -- Μοντέλα δομικών εξισώσεων -- Η νοημοσύνη και η μέτρησή της -- Η προσωπικότητα και η μέτρησή της -- Η χρήση προβολικών τεχνικών στην ψυχολογική αξιολόγηση -- Μέτρηση ενδιαφερόντων και επίτευξης -- Μετάφραση και προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων -- Δεοντολογικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα στην ψυχολογική αξιολόγηση -- Αντί επιλόγου --Βιβλιογραφία

   Politeianet
Εξώφυλλο του έργου